Afspraken betreffende lessen

 LESREGLEMENT Tennis- en Padellessen TVBE  

 1. Op feestdagen en tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
 2. Junioren zijn diegenen die per  1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige  leeftijd bereiken.
 3. Iedereen wordt zoveel mogelijk ingedeeld in homogene groepen.
 4. Als er lessen uitvallen door slecht weer dan worden de lessen 1 op 1                 ingehaald tot een maximum van 2 lessen per cursus van 10 weken.
 5. Inhaallessen worden gepland aansluitend aan de cursus. Bij grote uitval van lessen waardoor een nieuwe cursus in het gedrang komt kunnen deze ook gepland worden in het weekend.
 6. De trainer of trainster bepaalt of een les wel of geen doorgang kan vinden en deelt dit tijdig in de groepsapp mede aan de leerlingen.
 7. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 8. Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van de trainer worden altijd ingehaald
 9. Door ondertekening van het lesformulier is een betalingsverplichting aangegaan. Uiteraard na een definitieve bevestiging van plaatsing.
 10. Bij tussentijdse beƫindiging van de cursus blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 11. In geval van blessures, ziekte of verhuizing etc. volgt er geen restitutie van het lesgeld.
 12. Men heeft geen recht om de gemiste lessen in te halen. De trainer kan kijken of er een mogelijkheid bestaat om ergens in te halen maar dan heb je geluk.
 13. Wanneer een groep incompleet is zijn wij genoodzaakt de lestijd, het lesgeld en aantal lessen naar rato aan te passen maar dit gebeurt altijd in overleg en na goedkeuring van de lessers.
 14. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures.

Trainersteam TVBE


Inschrijven Lessen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 533 3629

Tennis en Padel vereniging Berkel-Enschot TVBE

Generaal Eisenhowerweg 9(Let op: de routeplanner kent alleen nr 3)
5056 CR Berkel-Enschot

KVK-nummer

40258057